ترکیبات بتن و مواد افزودنی روان کننده بتن

آشنایی با مواد افزودنی روان کننده بتن

ترکیبات بتن و مواد افزودنی روان کننده بتن

آشنایی با مواد افزودنی روان کننده بتن

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «پلی نفتالین» ثبت شده است

  • ۰
  • ۰
مزایای روان کننده بر پایه پلی نفتالین روان کننده بر پایه پلی نفتالین باعث امکان افزایش اسلامپ بتن به میزان حدود ١٢ تا ١۵ واحد با حفظ نسبت آب به سیمان و یا امکان کاھش نسبت آب به سیمان بین ١٢ % تا ١۵ درصد با حفظ اسلامپ مطابق الزامات استاندارد ملی برای روان کننده ھای دیرگیر روان کننده بر پایه پلی نفتالین امکان حمل طولانی بتن بدون کاھش قابل ملاحظه اسلامپ را فراهم می کند. روان کننده بر پایه پلی نفتالینمناسب برای بتن ریزیھای پیوسته در سازه ھای خاص که برای اجرا نیاز به تاخیر گیرش اولیه ھمراه با روان بودن بتن است.
  • بیتا رفیع زاد