ترکیبات بتن و مواد افزودنی روان کننده بتن

آشنایی با مواد افزودنی روان کننده بتن

ترکیبات بتن و مواد افزودنی روان کننده بتن

آشنایی با مواد افزودنی روان کننده بتن

۱ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۶ ثبت شده است

  • ۰
  • ۰

تاثیر فوق روان ساز بتن بر بتن سخت شده هنگام ساخت و ریختن بتن کاملا چشمگیر است و تاثیر مطلوبی نیز بر بتن سخت شده دارد و از آن جمله افزایش مقاومت فشاری در سنین اولیه و دراز مدت ، افزایش مقاومت خمشی ، بهبود چسبندگی به آرماتورها و فولاد ، مقاومت بهتر در مقابل کربناسیون و نفوذپذیری کمتر .

  • بیتا رفیع زاد