ترکیبات بتن و مواد افزودنی روان کننده بتن

آشنایی با مواد افزودنی روان کننده بتن

ترکیبات بتن و مواد افزودنی روان کننده بتن

آشنایی با مواد افزودنی روان کننده بتن

۶ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «فوق روان کننده بتن» ثبت شده است

 • ۰
 • ۰

مکانیزم عمل فوق روان کننده بتن بدین صورت است که عمدتا بر اسای قابلیت جذب شدن آنها روی ذرات سیمان و بهبود رفتار ماتریس سیمان است و سرعت جذب فوق روان کننده ها بتن بستگی به ترکیبات معدنی ،نرمی سطح ویژه و مقدار سیمان دارد و مشخص شده است که آلومینات کلسیم مولکول های فوق روان کننده بتن را بسیار سریع جذب میکند و به طورکلی کلی در شرایط های تفاوت میتوان از انواع افزودنیهای بتن زیر نظر کارشناسان و با توجه به دستورالعمل تولید کننده استفاده نمود .

 • بیتا رفیع زاد
 • ۰
 • ۰

روان کننده بتن میتواند دارای برخی از ترکیبات شیمیایی باشند که ان ترکیبات هیدراسیون سیمان را تسریع بخشیده و با اثر دیرگیر کنندگی ترکیبات اصلی تشکیل دهنده این افزودنی ها مقابله کند و معمولا افزودنی های کاهنده آب با خاصیت گیرش عادی به گونه ای تنظیم می گردند که زمان گیرش بتن حاوی این افزودنی ها در محدوده زمانی 5/1 +-  ساعت نسبت به بتن شاهد قرار بگیرد .

 • بیتا رفیع زاد
 • ۰
 • ۰

فورمول بندی های مختلفی در مورد روان کننده بتن یا کندگیر کننده ها وجود دارد و معمولا اصلی ترین جزء تشکیل دهنده این فورمول بندی ها ترکبات آلی محلول درآب هستند و ترکیبات اصلی مورد استفاده در روان کننده را میتوان به دسته های زیر تقسیم نمود ، نمک های کلسیم ، سدیم و امونیوم اسید لیگنوسولفونیک اسیدهای هیدروکسی کربوکسیلیک که عموما به شکل نمک های تری اتانول آمین ، آمونیوم سدیم هستند .

 • بیتا رفیع زاد
 • ۰
 • ۰

از مزایای ژل میکروسیلیس میتوان به کاهش انقباض ناشی از کربناسیون ، کاهش خوردگی فلزات و میلگردها ، افزای شمقامت الکتریکی بتن ، کاربد آسان وصرفه جویی و کاهش میزان مصرف آب ، تولید بتن با اسلامپ بالا ، تهیه بتن با دوام در سازه های دریایی و خشکی و همچنین در سیکل های ذوب و یخبندان .

 • بیتا رفیع زاد
 • ۰
 • ۰

فوق روان کننده بتن از مواد افزودنی بتن محسوب میشوند که میتوان به عنوان فوق کاهنده آب استفاده کرد و بعضی از آنها میتوتنند تا 35 درصد کاهش آب و در نتیجه 35 درصد کاهش نسبت آب به سیمان را در پی داشته باشد و با کاهش نسبت آب به سیمان مقاومت های اولیه از رشد خوبی برخوردار میشوند و در این مسیر واضح است که سرعت هیدراسیون و گرمازایی نیز بیشتر میشود .

 • بیتا رفیع زاد
 • ۰
 • ۰

تاثیر فوق روان ساز بتن بر بتن سخت شده هنگام ساخت و ریختن بتن کاملا چشمگیر است و تاثیر مطلوبی نیز بر بتن سخت شده دارد و از آن جمله افزایش مقاومت فشاری در سنین اولیه و دراز مدت ، افزایش مقاومت خمشی ، بهبود چسبندگی به آرماتورها و فولاد ، مقاومت بهتر در مقابل کربناسیون و نفوذپذیری کمتر .

 • بیتا رفیع زاد